کتابچه جمع بندی ریاضی تجربی در نوروز‎

برنامه مطالعاتی ریاضی در نوروز٬ تست٬ درسنامه ٬ و پاسخ تست ها ….
شروع برنامه از ۲۹ اسفند ماه

مجتبی لشینی

گرداورنده: مهندس مجتبی لشینی یکی از برترین دبیران ریاضی تجربی کنکور و مدرس اموزشگاه های برتر تهران و‌شهرستانها ٬ و مولف دو‌جلد کتاب کمک اموزشی ویژه جمع بندی

حجم فایل : 5.57 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in